Monthly Archive:: April 2017

than-yeu

Triệu chứng bệnh thận yếu là gì

Muốn phát hiện bệnh thận yếu sớm thông thường có hai phương pháp: đi khám định kỳ và dựa vào những biểu hiện. Việc đi khám định kỳ có sự chính xác cao hơn và tỷ lệ phát hiện bệnh sớm hơn. …